مهندس ستارهاشمی مدیرپایانه باربندرعباس اعلام نمود طرح اخذ وجه توسط کارت هوشمند درقبض پارکینگ برای اولین باردرکشور درپایانه باربندرعباس اجرا گردید.