استان لرستان یکی از استانهای زیبا و تاریخی ایران است که از شمال به استانهای مرکزی و همدان ، از شرق به استان اصفهان ، از جنوب به استان خوزستان و از غرب به استان های کرمانشاه و ایلام محدود است . آب و هوای لرستان بسیار متنوع است . بخشهای مرتفع شمالی آن دارای آب و هوای سرد کوهستانی است . در این ناحیه زمستانهای سرد و پر برف و تابستانهای معتدل دیده می شود . آب و هوای ناحیه جنوبی لرستان کم باران و دارای تابستانهای بسیار گرم است . بخشهای مرکزی این استان آب و هوای معتدل دارند . استان لرستان سرزمینی کوهستانی است و در منطقه رشته کوههای زاگرس میانی واقع شده است.