شهرستان دورود در ناحیه ای تقریبا کوهستانی با مساحت معادل 1326 کیلومتر مربع و در مدار 49 درجه و 4 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 28 دقیقه عرض شمالی واقع شده است .<br /> شهر دورود به دلیل قرار گرفتن در محل تلاقی دو رودخانه تیره و ماربره به این نام شهرت یافته است و در گذر زمان دستخوش تحولات و تغییرات اقتصادی و اجتماعی مختلف و مهمی گردیده است .