کهگیلویه و بویراحمد از دیرباز زیستگاه مردمانی بوده که قدمت آن دست کم به هفت هزار سال پیش می رسد. مطالعات باستان شناسی نشان می دهد استقرار بشری در پیش از تاریخ ، گستره وسیعی در استان داشته است.