روستای سراب ننیز یکی از روستاهای تابعه شهرستان گچساران است که در ضلع جنوب شرقی این شهرستان واقع شده و بخاطر چشمه های همیشه جوشانش دارای طبیعتی خاص است . زمین های زراعی ،‌ باغات ،‌ و شالی کاری در این روستا زیاد به چشم می خورد . شغل بیشتر اهالی این روستا بخاطر نزدیکی به شهر ادارای بوده و حتی می توان ادعا کرد که 50 درصد شاغلین اروستا در شرکت نفت و آموزش و پرورش مشغول بکارند . ولی با این وجود با کشاورزی مانوس شده اند و این شغل جایگاه ویژه ای در میان مردم روستا دارد . بخصوص کاشت گندم .