تماس با کارشناس فروش <br /> آقای شهاب منشی پور <br /> <br /> تلفن دفتر تهران ۸۸۵۳۵۲۶۱<br /> فکس دفتر تهران ۸۸۷۴۳۸۱۳<br /> <br /> تلفن همراه ۰۹۱۲۲۰۰۱۰۶۵