بیجاریکی از شهرستانهای استان کردستان در غرب ایران واقع شده است . دارای 5807.5 کیلومتر مربع مساحت بوده و دارای 288 روستاست که حدود 255 روستای آن قابل سکونت می باشد . از شمال شرقی به استان زنجان ، از شمال غربی به شهرستان تکاب ( درآذربایجان غربی) ، از جنوب به شهرستان قروه ، از جنوب شرقی به قسمت کوچکی از استان همدان و از غرب به سنندج و دیواندره محدود است.