شرکت برق منطقه‌ای غرب مسئولیت تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی مورد نیاز مصارف مختلف را در منطقه غرب کشور به وسعت 71723 کیلومتر مربع بر عهده دارد حدود جغرافیایی برق منطقه‌ای غرب محدود است به سه استان مرزی کرمانشاه ، کردستان و ایلام که هر سه استان دارای مرز مشترک با کشور عراق می‌باشند، از دیگر همسایگان این منطقه آذربایجان غربی، همدان، خوزستان، لرستان و زنجان را می‌توان نام برد. حوزه تحت پوشش این شرکت براساس آخرین سرشماری عمومی (سال 1385) دارای جمعیتی بالغ بر 328/865/3 میلیون نفر می‌باشد برق منطقه‌ای غرب دارای دو شرکت وابسته مدیریت تولید برق بیستون و شرکت مدیریت تولید برق کردستان نیرو می‌باشد.