معماری تاریخی و کهن آسیا سال‌هااست که افراد زیادی را از کشورهای مختلف دنیا به خود جذب نموده است. این سایت معماری تاریخی و کهن آسیا را به شما معرفی می‌نماید. در این سایت بیش از ۵۰۰۰ عکس که توسط ۳۲۰ سایت آسیایی ارائه شده است ، قابل مشاهده می‌باشد که این عکس‌ها توسط گردشگرانی مثل شما گرفته شده است. شما می‌توانید عکس‌هایی از مناطق کشورهای مختلف مثل مالزی ،چین ، پاکستان ، افغانستان ، هندولائوس را مشاهده ‌نمایید.