تولید کننده انواع سیم و کابل قدرت و کنترل، سیم و کابل مخابراتی، سیم و کابل خودروئی، کابل های آرمور شده، کابل های جوش، اسکرین و کواکسیال، کابل فشار ضعیف و کابل های فشار متوسط XLPE