شرکت فرش ماهدیس مشهد هلال تولید کننده انواع فرش ماشینی ، فرش در ابعاد مختلف ، فرش 440 شانه ، فرش 500 شانه ، فرش گل بر جسته ، فرش شونهر ، فرش مرتنز ، تولید شده از الیاف بایر آلمان ، فرش صد در صد آکریلیک