این سایت کلکسیونی است که با وارد شدن در آن می‌توانید موضوعات تاریخی کشور امریکا را مورد مطالعه قرار دهید. سایت مذکور اطلاعاتی را درباره‌ی جنگ‌های انجام شده در این کشور ، منابع طبیعی ، محیط زیست ، سیستم‌های حمل‌ونقل ،ارتباطات و مسائل فرهنگی شهرهای مختلف امریکا را به شما ارائه می‌دهد. با مراجعه به این سایت می‌توان با وضعیت جغرافیایی این کشور آشنا شد. این سایت توضیحاتی به شما درباره‌ی پارک‌های ملی این کشور ارائه خواهد داد.