عملیات گازرسانی در استان خراسان از سال 1351 آغاز گردید و در شهر مشهد در سال 1353 به بهره برداری رسید . در سالهای اولیه روند احداث شبکه گاز در استان از رشد چندانی برخوردار نبوده بنحوی که در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی ( سال 1357) فقط 323 کیلومتر شبکه و 1234 مشترک گاز طبیعی در استان خراسان وجود داشته است . در حال حاضر گازرسانی در 36 شهر و 360 روستا به بهره برداری رسیده و عملیات گازرسانی در 17 شهر و 125 روستا در دست اقدام است . هم چنین در حال حاضر بالغ بر 4/ 9998 کیلومتر شبکه گاز احداث کرده و بیش از 1006213 مشترک در بخشهای خانگی ، تجاری ، صنعتی و نیروگاهها در استان از گاز طبیعی استفاده می نمایند . جدول ذیل عملکرد شرکت گاز استان خراسان رضوی را در قبل و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی و در سالهای مختلف نشان می دهد.