این شرکت هم اکنون با استقرار تشکیلات اجرایی تحت عنوان اداره آب و فاضلاب روستایی در 20 نقطه استان در جهت خدمات رسانی سریع و مناسب به روستاییان فعالیت نموده است.