مرکز پیش دانشگاهی و دبیرستان پسرانه شماره2 امام حسین (ع) یکی از آموزشگاههای مؤسسه ی آموزشی امام حسین(ع) در مقطع متوسطه است که در سال تحصیلی 77-76 با ظرفیت 6 کلاس تاسیس و در حال حاضر نهمین سال فعالیت خود را آغاز نموده است.