اگر مسافرین در کشورهای اروپایی نیاز به کمک و راهنمایی پیدا کنند ، این سایت نیاز آنها را برطرف می‌نماید. این سایت اطلاعاتی را درباره‌ی کمک‌های موجود در سرتاسر اروپا در اختیار مراجعه‌کنندگان خود قرار می‌دهد و شما را با انواع گوناگون‌ اردوها آشنا می‌کند. شما می‌توانید درباره‌ی رستــوران‌ها و مــراکز غذاخوری موجود درسرتاسر اروپا اطلاعات لازم را کسب نمایید.