علاقه‌مندان به کشور ژاپن به‌وسیله‌ی ارتباط با این سایت می‌توانند درباره‌ی این کشور اطلاعات جدید و جامعی به‌دست آورند و با هتل‌ها ، برنامه‌های مسافرتی و گردش‌گری این کشور آشنا شوند. در این سایت می‌توانید ۴ فصل مختلف ژاپن را ملاحظه کنید و نقشه‌ی جغرافیایی این کشور را ببینید. اطلاعات موجود در این سایت به دو زبان ترجمه شده است.