شرکت تاکسیرانی ایمان تاکسی پایتخت دارای مجوز و تحت پوشش سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران و با همکاری خودروسازی های ایران و در آینده خودرو های وارداتی اقدام به واگذاری تاکسی پژو GLX و پژو ROA و سمند و پراید صبا به واجدین شرایط خواهند نمود .