با مرکز اطلاعات Antav Ctic آشنا شوید. شما می‌توانید جاذبه‌های این منطقه را مشاهده کرده و از مراکز خرید آن بازدید به عمل آورید. این سایت اطلاعات جالبی را درباره‌ی خصوصیات جغرافیایی و فعالیت‌های تفریحی این منطقه و نیوزیلند در اختیار شما قرار می‌دهدوهم‌چنین اطلاعاتی را درباره‌ی خصوصیات جغرافیایی ، فعالیت‌های تفریحی این منطقه و نیوزیلند ارائه می‌دهد.