به فدراسیون بین‌المللی یوگا (IYF) خوش آمدید. این سایت آموزش جامعی را در زمینه‌ی علوم و فنون مربوط به یوگا به علاقه‌مندان ارائه می‌نماید. هدف از تأسیس این فدراسیون ،ایجاد استانداردها و حمایت‌های بین‌المللی برای افراد حرفه‌ای در زمینه‌ی یوگا و مربیان این ورزش می‌باشد. هم‌چنین اطلاعاتی در زمینه‌ی مبحث یوگا درمانی به شما ارائه خواهد داد و مراکز و سازمان‌های فعال در زمینه‌ی یوگا را در سراسر جهان معرفی می‌نماید.