مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران. تحقیقاتی در زمینه امور مرتبط با ارولوژی از جمله سرطان پروستات، ایمونولوژی، ارولوژی، فیزیولوژی مثانه، بیماریهای شایع ارولوژی از جمله سنگ و عفونت ادراری به ثمر رسانده است، همچنین این مرکز به دلیل آنکه یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین مراکز مراجعه بیماران پیوند کلیه از اقصی نقاط کشور می باشد دارای گنجینه ای گرانبها از انواع اطلاعات و تحقیقات در مورد امور پیوند کلیه از جمله فاکتورهای موثر بر رد حاد یا مزمن پیوند، آمار پیوند کلیه، اطلاعاتی در مورد شرایط جسمی، روحی و روانی دهندگان و گیرندگان کلیه و ... می باشد.