این سایت کشور توریستی مجارستان را به شما معرفی می‌کند و شما از طریق آن اطلاعات مورد نیاز خود را در ارتباط با واحد پول ، تبدیل پول ،مرکز پست و تلفن ، مراکز اورژانس و رستوران‌های این کشور کسب نمایید. با ورود به این سایت می‌توانید از مناطق مختلف مجارستان بازدید به‌عمل آورده و اطلاعات مورد نیاز خود را به‌دست آورید. شما می‌توانید در این سفر به تفریح‌هایی مانند: شکار ، گلف ، دوچرخه سواری و هاکی بپردازید و تعطیلات خوبی را در این کشور سپری نمایید.