۱ـ ارائه کننده راه حلهای جامع ارتباطی به همراه اجرای شبکه های Wan<br /> 2- مجری خدمات ارزش افزوده شبکه های دیتا (ویدئو کنفرانس، Security، Voip، ...)<br /> 3- صادر کننده انواع خدمات و تجهیزات مخابراتی به کشورهای آسیایی و آفریقایی<br /> 4- سازنده انواع تجهیزات انتقال و دسترسی<br /> 5- سازنده انواع گوشی تلفن و رادیو