برنامه ‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی و ورزشی (مسابقه، جشنواره، نمایشگاه، فیلم، نمایش، بازی، تفریح، موسیقی، کتاب و ورزش و ... )