جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با اتکا به سوابق پژوهشی خود و با بهره‌مندی ازاساتیدمجرب دانشگاهی و نیروهای متعهد و متخصص دانشگاهی با انتقال یافته‌های پژوهشی خود در قالب طرحهای پژوهشی و برگزاری سمینارها و همایشهای علمی تخصصی همچون حلقه اتصالی میان دانشگاه و سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و خصوصی در تلاش است تا نقش خود را هرچه بهتر ایفا نماید .فعالیتهای پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت در غالب سه گروه پژوهشی :مدیریت عملکرد,مدیریت فناوری اطلاعات و کارآفرینی می باشد.