مرکز تخصصی ارائه تجهیزات و خدمات تصویربرداری حرارتی (مادون قرمز) ـ برگزاری سمینار و دوره های آموزش تصویربرداری حرارتی و ارائه گواهی بین المللی ترموگرافی بر اساس استانداردهای تستهای غیر مخرب ـ انجام کالیبراسیون و تستهای لازم بر روی دوربینهای ترموویژن