شرکت مهندسین مشاور سازه­اندیشان با هدف پاسخگویی به نیازهای فنی و مهندسی کشور، رفع وابستگی­ها، و همچنین صدورخدمات فنی و مهندسی به خارج از مرزهای کشور، در سال 1370 و تحت شماره 87217 در اداره کل ثبت شرکت­ها و مالکیت مدنی و با ارائه خدمات مطالعاتی، طراحی، نظارت و مدیریت بر حُسن اجرای عملیات­های ساختمانی درپروژه­های زیربنایی کشور به ثبت رسید و با پرورش استعدادهای درخشان در جهت ارتقا کیفیت جامعه مهندسی ایران عزیز کوشید.