انواع المنتهای حرارتی (میله ای، لوله ای، کمربندی، فشنگی، سرامیکی و میکایی) - انواع ترموکوپل ها - انواع المنتهای مادون قرمز