ازکل وسعت ایستگاه تهران مساحتی در حدود 000/30 متر مربع به ایستگاه مسافری اختصاص دارد که شامل سالن انتظار و5 سکوی مسافری است.<br /> خطوط ایستگاه تهران طبق سوابق از سال 1306 احداث وبیش از نیم قرن است که بطور مستمر از آنها بهره برداری میگردد حال با توجه به افزایش حجم حمل ونقل واستفاده مستمر از نوع ریل بکار برده شده آنها بکلی فرسوده گردیده وسوزنها از حجم سوزنهای چلیپا از تیپ مختلف 2A آلمانی – هلندی – آمریکائی – انگلیسی – سوئدی بوده که در حال حاضر در بیشتر کشورها از رده خارج است.