سیمای کلی استان <br /> استان تهران با مساحت تقریبی 30101 کیلومتر مربع و با جمعیتی حدود 11 میلیون نفر از شمال به استان مازندارن و از غرب به استان قزوین و از جنوب به استان مرکزی و از شرق به استان سمنان متصل بوده و بر اساس آمار تقریبی سال 75 دارای طول راههایی به درازای 6/2102 کیلومتر بوده این استان با دارا بودن 16 شهرستان و 35 بخش و 79 دهستان و53 شهر یکی از پر رفت و آمدترین استانهای کشور محسوب میشود.