شرکت آب و فاضلاب جنوبشرق استان تهران ، ماموریت خود را کمک به ارتقای سطح بهداشت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق فراهم ساختن امکان برخورداری عادلانه مستمر و پایدار از آب شرب و بهداشتی مورد نیاز و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب خاصله با رعایت موازین اقتصادی و حفظ سلامت محیط زیست و استفاده از فن آوری های مناسب در قالب یک شرکت غیردولتی میداند.