دشت پهناور ورامین در جنوب شرقی تهران واقع شده و از شمال به لواسان و از شرق به خوار و از جنوب به کویر مرکزی و مسیله و از غرب به غار فشاپویه محدود است .عمران و آبادای منطقه ورامین تا حدود زیادی به رودخانه جاجرود بستگی دارد . زیرا بخش وسیعی از دشت ورامین از رسوبات این رودخانه شکل گرفته که رسوبات حاصله از زمینهای این شهرستان را برای کشاورزی بسیار مساعد نموده است و تنها بخش جنوبی آن به کویر نمک منتهی گردد دارای تپه ماهورهایی است که به صورت تپه های شنی خودنمایی می کند.