› آرایشی و بهداشتی طبیعی و اصیل لوگونا<br /> ... زیرا فقط بهترین سزاوار پوست شماست!<br /> <br /> › آرایشی و بهداشتی طبیعی و گیاهی اصیل تأیید شده توسط *( BDIH )<br /> › با روغن ها و عصاره های گیاهی ناب، ارگانیک و پرارزش<br /> › بدون نگهدارنده های شیمیایی<br /> › بدون مواد رنگی شیمیایی <br /> › بدون عطر های شیمیایی <br /> › بدون پارافین و سایر مشتقات پتروشیمیایی<br /> › فاقد ترکیباتی که با آزار یا نابودی حیوانات بدست آیند<br /> › دارای بهترین سازگاری با پوست و اثربخشی تأیید شده<br /> › ساخت آلمان<br /> › دارای مجوز وزارت بهداشت<br /> <br /> * اطلاعات بیشتر دربارۀ BDIH را در وب سایت ما مطالعه فرمایید.