تولید انواع نخ های پلی استر پنبه ویسکوز در رنگها و نمره های مختلف و آهار و چله پیچی