در این قسمت شما می‌توانید مناطقی را به عنوان مقصد خود در نظر گرفته و به آنجا سفر کنید. شما مناطقی مثل: کوئیدولند ، Northern Territory