کلینیک ارزیابی شنوایی اطفال و بزرگسالان با پیشرفته ترین تجهیزات شنوایی و تجویز انواع سمعک و دیگر وسایل کمک شنوایی و توانبخشی شنیداری ( تربیت شنیداری و گفتاردرمانی )و مشاوره والدین کودکان کم شنوا و کاشت حلزونی