نماینده انحصاری APEX ENGINEERING PRODUCTS CORPORATION تولید کننده پر فروش ترین مایع رسوب زدا در جهان که به محیط زیست آسیب نمی رساند . ̎ رسوب زدا ̎ ، یک مایع تائید شده از لحاظ علمی است که جهت حل کردن رسوبات ناشی از آب مانند آهک ، گل و لای و زنگ زدگی در تجهیزاتی که با آب سرو کار دارند ، طراحی شده است . <br /> ̎ رسوب زدا ̎ قابل تجزیه در محیط زیست ، غیر خورنده ،بی خطر ، غیر سمی است و مشتعل نمی شود .هیچگونه خطری برای پرسنل نداشته و بسته به نوع سیستم میتوان ̎رسوب زدا̎ را بدون خاموش کردن دستگاه بکار برد. در اکثر موارد ، عملیات رسوب زدائی توسط مایع رسوب زدا ، بین 2 تا 4 ساعت انجام می گردد .<br /> <br /> جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با خدمات زاگرس تماس حاصل فرمائید.<br /> <br /> تلفن: ۲۲۳۶۵۴۹۰ ـ ۲۱.<br /> فکس: ۲۲۳۷۳۱۴۴ ـ ۲۱.<br /> پست الکترونیک: [email protected]