اولین سیستم الکترونیکی نوبت‌دهی خودکار در شهرداری منطقه 10 اصفهان راه‌اندازی شد.