گلپایگان از طرف شمال به محلات و خمین و از طرف مغرب به کوه های بختیاری و الیگودرز و از طرف جنوب به خوانسار و کوههای بختیاری و از طرف مشرق به کوه شیخ احمد و کوه صالح محدود است. ارتفاع آن از سطح دریا 1818 متر است .( مبنای ارتفاع سطح متوسط آب خلیج فارس در منطقه فاو که مبنای مسطحات اروپائی می باشد.) گلپایگان از مناطق نیمه صحرایی است و به علت نزدیکی به کویر مرکزی بارندگی آن کم و دارای زمستان های گرم می باشد و هوایش متغیر است. دشت گلپایگان ، وسیع و آب آن از رودخانه و قنات و چشمه و منابع آب های زیرزمینی تامین می گردد. جمعیت گلپایگان بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۴۸۷۵۹ نفر می باشد.