در این سایت می توانید آثار تاریخی استان را بر اساس شهر و نوع بنا مشاهده کرده و با کلمات کلیدی جستجو نمائید همچنین اطلاعات جامعی در مورد فعالیت ها و واحدهای مختلف اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی که از طریق راهنمای ستونی سمت راست صفحه در دسترس می باشد.