اطلاعات موجود در این سایت عبارتند از: اعلام برنامه‌ی زمان‌بندی مسابقات فوتبال ، مبحث فوتبال بانوان ، تاریخچه‌ی این بازی و کلیه‌ی اطلاعات مربوط به رشته‌ی فوتبال.اطلاعات موجود در این سایت به زبان اسپانیولی و انگلیسی موجود می‌باشد.