مجتمع پتروشیمی تبریز در زمینی به مساحت 391 هکتار و ارتفاع 1363 متر از سطح دریا در جنوب غربی شهر تبریز ، واقع در جنوب غربی ایران ، و در جنوب غربی پالایشگاه تبریز واقع شده است.