گروه فناوری اطلاعات سازمان آموزش و پروش استان آذربایجان شرقی