اولین بار در سال 1361 &quot;معاونت حمل‌ونقل جاده‌ای&quot; به‌عنوان یکی از پنج معاونت &quot;وزارت راه و ترابری&quot; در ساختار تشکیلاتی این وزارتخانه مطرح گردید. در آخرین وضعیت سازمانی، قبل از جدا شدن از &quot;وزارت راه و ترابری&quot;، این معاونت به‌عنوان یکی از 9 معاونت وزارتخانه بود.<br /> موافقت نامه های ترانزیت و حمل و نقل بین المللی جاده های کالا و مسافربری جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها