شما ممکن است در راه رسیدن به هدف، ده ها و صدها بار شکست بخورید، ولی فقط یک بار می بازید، آن هم وقتی است که دست از تلاش بردارید و به وضعیت موجود رضایت بدهید. هدف شما باید پیشی گرفتن از بقیه باشد و در این راه ارائه رزومه، مهمترین عامل تصاحب شغل مناسب می باشد.