در اینجا شما با نام کشورهای مختلف آسیایی آشنا می‌شوید و می‌توانید با کلیک روی نام هر کشور اطلاعات مورد نیاز خود را از قبیل تجارت ، تجارت الکترونیکی و مشخصات و خصوصیات این کشورها کسب نمایید. این شبکه معلومات خوبی را درباره‌ی اقتصاد و تجارت کشورهای آسیایی به شما ارائه می‌دهد. به عنوان مثال شما با کلیک روی کشور چین می‌توانید اطلاعات مورد نیاز خود را درباره‌ی شهرهای مختلف و دیگر خصوصیات این کشور جمع‌آوری نموده و با ورود به این سایت شما با خطوط هوایی کشورها و برنامه‌های مسافرتی آنها نیز آشنا خواهید شد.