از طریق این سایت می‌توان اطلاعاتی را درباره‌ی تاریخچه‌ی بریتانیا ، اسکاتلند ، لندن و هم‌چنین تاریخچه‌ی کلیساها در کشور انگلیس ، پادشاهان و شخصیت‌های مهم این کشور ، هتل‌ها و مراکز گردشگری و تفریحی آن جمع‌آوری نمایید. راهنمای این سایت می‌تواند شما را در سفر به انگلیس یاری دهد.