به راحتی در سایت "خانه من" ملک مورد نظر خود را جستجو کنید، موقعیت ملک را روی نقشه تهران ببینید قیمت را با املاک مشابه مقایسه کنید.