به سایت جدید دانشگاه علوم پزشکی گلستان خوش آمدید.هم اکنون ما در حال تغییر ساختار وب سایت جدید دانشگاه بر مبنای سیستم مدیریت محتوا (CMS)هستیم بزودی لینک وب سایت قدیم در این صفحه ایجاد خواهد شد و اطلاعات بیشتری را در خصوص نحوه استفاده از توانمندیهای وب سایت جدید در اختیار قرار خواهیم داد.