دانشکده پرستاری و مامایی همگام با مراکزعلمی پیشرفته جهان در صدد تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه ، تولید دانش ، نوآوری و خلاقیت با تاکید بر اخلاق اسلامی گام بر دارند.